Posts Tagged yavuz sultan selim

SÜFYANİZM TARİHİ

HARİCİLER Hz. Ali ve Muaviye arasındaki Hakem olayı sonrası (657-58) Hariciler zaman içinde sadece siyasi değil fikri ve coğrafi açıdan da ayrıldılar. Hazreti Ali’yi şehid eden zihniyetin devamı Vahhabi -Selefi akımın doğmasını sağlamıştır. Selefiler bu durumu kabul etmeseler de tarihçe ve bakış açıları aynı kökten geldiklerini göstermektedir. Hariciler ve onları takip edenlerin tarihini inceleyecek olursanız […]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum bırakın

Bu anarşizmin sebebi

Kanaatimce gezi parkı anarşizminin sebepleri; 1. İktidar partisi R. Tayyip Erdoğan’ın keskin tavrı, 2. Muhalefetin lidersiz oluşu (var ama tabanının ortak sesi olamıyorlar, vizyonları eksik) 3. Yıllar boyunca değiştirilip duran eğitim sistemi, 4. Küreselleşen dünyanın his yoksunu yapması, (ehl-i dünya) 5. Genç nüfustaki işsizlik, 6. Aşırı sol grupların ve fırsatçıların varlığı, 7. Kraldan çok kralcıların […]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum bırakın