Posts Tagged ışid

SÜFYANİZM TARİHİ

HARİCİLER Hz. Ali ve Muaviye arasındaki Hakem olayı sonrası (657-58) Hariciler zaman içinde sadece siyasi değil fikri ve coğrafi açıdan da ayrıldılar. Hazreti Ali’yi şehid eden zihniyetin devamı Vahhabi -Selefi akımın doğmasını sağlamıştır. Selefiler bu durumu kabul etmeseler de tarihçe ve bakış açıları aynı kökten geldiklerini göstermektedir. Hariciler ve onları takip edenlerin tarihini inceleyecek olursanız […]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum bırakın

IŞİD İLE İLGİLİ

Işid ya da ingilizce konuşanların tabiri ile isis ya da arapların tabiriyle daiş hakkında pek çok şey yazılıp çizildi. Ben de oturdum kitaplarımın başına, elimin altındaki dini eserlerde siyah bayraklılarla ilgili Hazret-i Peygamberin (SAV) bir haberi, hadisi var mı yok mu araştırdım. Olumlu olan hadisler de var, olumsuz olan hadisler de… En iyisini Allah bilir […]

, , , , , , , ,

Yorum bırakın