M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 5

Kayıp “H”nın Sırrı

Fet(h)ullah mı yoksa Fe(v)tullah mı?

Evvelce yani hüsn-ü zannımızın olduğu zamanlarda Fetullah Gülen ile ilgili haberlerde bazan adının “Fetullah” olarak yazıldığını görürdüm. O zaman kendisine hüsn-ü zannımız vardı ve o zan ile bu tarz yazılışta bir aşağılama kastı hissederdim. Fakat tespitler-1‘deki bulgular muvacehesinde bu düşüncemizi değiştirdik.

Kendisi “hoca” babası “hoca” bir kişinin adı nasıl avami söyleyiş ile yazılmış olabilirdi. Halbuki yazdığı kitaplarda ve diğer yayınlarda adını hep “Fethullah” olarak yazmakta bazan da başına “M.” veya “Muhammed” eklemektedir. Kendine ait tr.fgulen.com adresinde hayatının biyoğrafik anlatımında bu isim koyma olayında babasının ne kadar titizlendiğini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Bu titizlenme ve jandarma başçavuşunun baskısı ile konulan isim olarak adının “Fethullah” olduğunu anlatmaktadır. Peki bu doğru mudur?

Pasaport için doldurduğu form:

fg_pasaport-2

Genel vekalet için doldurduğu form (Zaman Gazetesinden alınmıştır):

fethullahgulenhe_vekaletname-2

Bu resmi evraklarında gösterdiği gibi beyanı doğru değildir. Resmi adı “Fetullah”dır.

Yazım hatası gibi görünen bu durumu Edirne’de çalışırken yaşını büyütmek için nüfus dairesine dava açtığında çok kolaylıkla düzeltebilecek iken yapmamıştır. Üstelik Kadir Mısıroğlu’nun anlattığı anekdota göre de 1985 yılında eksik ve yazım hatası gibi görünen adındaki bu eksik “h” harfini ekletti diyen kişiyi dört defa  mahkeme yoluyla tekzip etmiştir. Demekki bu “avami” sözdeki sözde “yazım hatası” aslında bilinçli bir tercihtir.

Fetullah Gülen’in hadis-i şeriflere göre mahiyetinin konumsal (spatial) olarak tespitten sonra bu anormalliğin de aslında bir ard niyet taşıdığını düşünmeye başladım. Acaba bileşik bir isim olan adının ilk kısmını oluşturan “fet فت” ile kastedilen “feth فتح” değilse ne olabilirdi? Bu konuda aklıma ilk gelen Risale-i Nur’da geçen “fevt فوت” kelimesi oldu. “Fevtullah فوت الله” da hızlı okunduğunda “Fethullah فتح الله” gibi harf kaybı ve ses değişimine uğrayarak “fetullah فت الله” haline geliyordu. Yani “Fevtullah فوت الله” ve “Fethullah فتح الله” bu değişim sonucunda sesdeş iki kelime oluyordu. Üstelik “fevtullah” kelimesi ortada “vav و” bulundurmaktadır. “Vav و” bir harf-i illettir. Huruf-u illiyye taşıyan fiiller fiil çekimi esnasında harf düşmesi veya dönüşümü geçirirler. Örnek: “fevt” fiili ile aynı yapıdaki “kevn” (olmak) fiilinin mazisi “kâne” (oldu, idi) emir kipi “kün!” (ol!) olur. Şimdi “fevt” kelimesinin lugatlardaki manasına bakalım. Lugatlara göre fevt:Vakti geçmek. Geçersiz olmak. Bozulmak. Ölüm, mevt (mecazi). Kaybetme. Elden çıkarma. Kaçırma. Bir şeyin bir daha ele geçmiyecek şekilde elden çıkması.

Bu kelime Risale-Nur’da aşağıdaki şekilde geçmektedir.


Madem Kur’ân, bu dâr-ı imtihanda, bir tecrübe suretinde, bir müsabaka meydanında, beşerin tekemmülü için nâzil olmuştur. Elbette şu dünyevî ve herkese görünecek umur-u gaybiye-i istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse, sırr-ı teklif bozulur. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla vâzıhan Lâ ilâhe illâllah yazmak misillü bir bedâhete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz, imtihan fevt olur. Kömür gibi bir ruhla elmas gibi bir ruh beraber kalacaklar.


Yukarıdaki lügat anlamlarını dikkate alırsak fiilin mastar hali olan “fevtullah فوت الله”ın anlamı (haşa) “Allahın/tanrının geçersiz kılınması veya mecazi olarak ölmesi”; mazi hali ile “fâtullah فات الله” “Allah/tanrı öldü/hükmü kalmadı” ve emir kipinde “futullah! فت الله” ” (“futullah”ın Arabça yazılışı fetullah ile aynı) Allahı/tanrıyı öldür/geçersiz kıl!” olur.

Şimdi bu tespit muvacehesinde internetteki Fetullah Gülen’e ait 1990 yılında Hisar Camiinde kaydedilmiş videodaki “Şu Kur’an ki onların arasında ama yetim, babası öldü Kur’an’ın” sözünü tekrar gözden geçirin. Kur’an Allahın çocuğu değil kelamıdır. Allah evlad edinmekten münezzehdir. Bunu en iyi bir hoca olarak kendisi bilir. Ama ya Kuran’ın bir insan kelamı olduğunu yani Resulullah’ın sözü olduğunu düşünüyorsa o zaman “babası öldü” ile Resulullah (asm) kast edilmiş demektir. Evvelce bir şathiye olarak düşünülüp  hüsn-ü zan edilen bu sözler bu durumda kasıtlı bir söz haline gelmektedir. Üstelik ailesi tarafından kendisine konulan isim de aynen bu manaya gelerek bu tespitimizi te’yit etmektedir.

Ayrıca kendi anlatımı ile Hasankale’deki nüfus memurunun 1938 yılında “ben bu ismi kaydetmem” demesinin sırrı da anlaşılmaktadır. Çünkü memur “fethullah”a değil “fe(v)tullah”a (haşa tanrının geçersizliği veya ölümüne) karşı çıkmıştır. Babası bu adı ancak 4 yıl sonra 1942 yılında jandarma komutanının baskısı ile kabul ettirebilmiştir.

Sonuç:

Fetullah Gülen’in adındaki şu sır, bu kişinin en az 80-100 yıllık bir proje olduğunun delilidir. Komplonun ailesinden itibaren başladığı görülmektedir. Fetullah Gülen zaman içinde fikir kaymasına uğramış birisi değil bilakis çok küçük yaştan itibaren birileri tarafından bu günlere hazırlanmıştır.

En doğrusunu Allah bilir!

Konu bütünlüğü açısından aşağıdaki tespitleri de okumanız tavsiye edilir.

Günümüzdeki İslamların deccalı (süfyanı) kim?

Günümüzdeki Büyük Deccal – David Samuel Cohen

Deccal ve süfyanların / komplocuların 19 sırrı

Fetullah Gülen ve Masonik Sembolizm

Barla-Horasan Hattının Hikayesi ya da Fetullah Gülen Aslında Kimdir?

Reklamlar

, , , , , , , , ,

 1. #1 by kaan on 01/03/2015 - 13:56

  Emin Bey,

  Ben 80-100 yıllık projeden ziyade hadiselerin şu şekilde cereyen ettiğini düşünüyorum :

  Arkadaş (Koca Başbakana-Rte- zamanında arkadaş demişti ya,kendisini dev aynasında gördüğü için bende ona böyle diyorum) ‘ın kendisi tahminimce Yahudi kanı taşımakta. Zamanında Van-Ahlat’tan ‘namus mes’elesi’ yüzünden Erzurum’a göç etmişler. Soy sop hakkında adamakıllı kimse cevap vermemiş ‘arkadaş’a,hemen konuyu çevirmişler ya da kapatmışlar. Namus mes’elesi diyince akla birkaç şey gelir. Ya ırza tecavüz,ya aldatma,ya kaçırma vb. En nihayetinde ortada bir veled-i zina’da olabilir Allahu alem. Bunu bir iftira olarak telakkî etmesin bu satırları okuyanlar,fakat bu işin neticesi umum manada budur. Deccal hakkında hadislerde de ‘Yahudi bir anadan doğacak,evlat edinilecek’ şeklinde bir ibare vardır. Bu da herhalde genetik olarak kanında Yahudi’lik olmayan bir kişinin nasıl olupta Yahudilere bu kadar yakın olduğunu gösterir,bilmem hata mı ediyorum,neyse..

  Bu ‘arkadaş’ evlatlık alındıktan sonra epey iyi bir dini eğitim görmüş,alimlik derecesine erişmiş. Fakat bir zaman sonra yine Hadislerde irad edildiğine göre ‘İlmiyle dalâlete düşer’. Bu da yanlış olmasın 90’lı yılların ortalarına tekabül ediyor.

  Benim şahsî kanâatim bu arkadaş kendisini -halen- büyük bir fütühatçı görüyor fakat kendisinde Zatı Âlînizinde buyurmuş olduğu ‘Deccâl’ lik sıfatı o kadar ağır basmış ki ‘kendisini bile’ aldatmıştır. Bu iş bu kadar ciddîdir.

  Umum manâda takipçilerinin kısa ya da uzak istikbâlde mağlub edilmesi imkânsızdır,sebebi de bu arkadaşın sempatizanlarının zihinlerini ‘bizzat inşa etmesi’nden kaynaklanmaktadır. Yaptığı beddua seanslarının (aslında kendi polis-savcı-hakimlerine işaret fişekleri,şifreli emirler) cemaat tabanında arkadaşın şahsiyetini sarstığını düşünenler yanılıyorlar. Onlar ‘mülaane’ diye kendilerini avuttular.

  İşin en kötüsü bu arkadaşın ağzından çıkacak tek kelime ile canını verebilecek yüzbinlerin olmasıdır. Arkadaş iyice meczuplaşmıştır. Verdiği mülakatlarda (bakınız bcc röportajındaki demagoji kokak mimik ve hâllerini) kendisini acziyet içerisinde göstermektedir,takibat geçiren kişilerin binde birini bile tanımadığını iddia etmektedir. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki cemaatinde uçan kuştan haberi vardır. Fevkalâde bir teşkilatçı yöne sahiptir ve Avrupa’da zamanında iyi örgütlenen Millî Görüş dahi bu örgütlenmesinin yanından bile geçemez.

  Şu an herşey aleyhine bile görünse bu şahıs ana muhalefet partisi ve tekerleği yavru muhalefeti yörüngesine almıştır.

  Yapılacak en mühim şey tam da Sizin yaptığınız gibi fikrî münazaralardan,güncel hadiselerden çok bu arkadaşın ‘Zat’ ını nazara vermektir.

  Çalışmalarınızı çok başarılı buluyorum.

  Cenabı Allah Sizlere güç kuvvet versin.

  Kaan.

  • #2 by wuslath on 02/03/2015 - 11:06

   Amin teşekkür ederim. Allah ahir zaman ümmeti olarak hepimize acısın yardım etsin korusun kollasın inşaAllah.

 2. #3 by Fethullah Gülen soyu Aksiyon dergisinde on 16/04/2015 - 02:59

  Fethullah Gülen Hocaefendi kaynakdan ….. ecdadi nasil kahraman okusun

  http://www.aksiyon.com.tr/dosyalar/ismail-hakki-pasa-sukru-pasa-ve-fethullah-gulen_522763

  Yukaridaki arkadas fantezisi gayet cocukca ve kendisini cok zeki zanneden biri…..

  Fethullah Gülen feth kelimesi ile kafasina göre fevt ile degistirmek. Ve bu denklem üzerine kitaptan bir paragraf alarak müthis bir senaryo cikarmak.

  —————-
  Gecmiste Bedüzzaman Said Nursi nasil yargilanmis ögrenelim mi? Yukarida ki arkadas gibi fantezi yaparak… Risalede “tevil” denilir ‘asil mana yerine sözü farkli manda vermeye’ denir….. Bunu Bedüzzaman Said Nursi hz. Risalede yazilanlardan garip garip mana vererek cok cektirdiler örnek:

  Bedüzzaman hz. 14. sua’dan alinti (basbakanliga adliye bakanliga, dahiliye bakanliga yazdigi mektup)
  ————————-
  Buna rağmen birtakım fırsat düşkünlerinin de iştigal mevzuu oldu. Üzerinde tetkikat yapılarak Eskişehir, Kastamonu, Denizli’de tevkif edildim; muhakemeler oldu. Neticede hakikat tecellî etti, adalet yerini buldu. Fakat bu düşkünler bir türlü usanmadılar. Bu defa da beni tevkif ederek Afyon’a getirmişlerdir. Mevkufum, isticvab altındayım.

  Bana şunları isnad ediyorlar;
  1. Sen siyasî bir cemiyet kurmuşsun.
  2. Sen rejime aykırı fikirler neşrediyorsun.
  3. Siyasî bir gaye peşindesin.

  Bunların esbab-ı mucibe ve delilleri de, risalelerimin iki üçünden on on beş cümleleridir.
  Sayın Bakan,
  Napolyon’un dediği gibi, “Bana tevili kabil olmayan bir cümle getiriniz, sizi onunla idam edeyim.” Beşerin ağzından çıkan hangi cümle vardır ki, tevillerle cürüm ve suç teşkil etmesin? Bilhassa benim gibi yetmiş beş yaşına varmış ve bütün dünya hayatından elini çekmiş, sırf âhiret hayatına hasr-ı hayat etmiş bir adamın yazıları elbette serbest olacaktır. Hüsn-ü niyete makrun olduğu için pervasız olacaktır. Bunları tetkikle altında cürüm aramak insafsızlıktır, başka birşey değildir.

  ————–
  Said Nursi hz. Sözlerinin tevil edilmesinden sikayetci….. Yukaridaki arkadastanda eminim sikayetcidir…. Herhalde youtubede gece gündüz komlo videolari izleye izleye bu alanda ciddi yetenek kazanmis :)….. Bak kardesim Risale sana cevap veriyor… Itaat et……

  ——–

  Aksiyon dergisinde yayinlandigi Fethullah Gülen Hocaefendinin kahraman dedelerini okuyunca necip fazil kisakürekin ifadesiyle “saf ve masum bir anadolu cocugu” oldugu anlasilir. Benden uyarmasi. Kadir misirlioglu ermeni yahudi felan dedi mahkemeye verildi 20 bin liramiydi ya da 30 bin liramiydi ceza yedi…. Benden söylemesi……

  Senin komplolarin o kadar ucuz ki bilenin karsinda dakika bile degil saniyesinde eriyip gidiyorsun…

  ……….
  Fetullah ismine gelince o zamanlar 1940li yillarda biliniyor ki dine karsi baski var. Fethullah kelimesinde ALLAH lafzi oldugu icin izin vermiyorlar. Babasi da o ismi koyuyor cunkü biliyor ki ilerde basit bir dilekce ve islemle bir H harfi eklenebiliyor……..

  ———–
  Yukaridaki arkadasim simdi de sey yazma aslinda soyu italyandi da dis mihraklar adamini araya koydu franceskoyu fethullah yaptilar felan deme buna kimse inanmaz…… 🙂

 3. #5 by ycr on 11/07/2015 - 10:19

  hocam fethullahgulen ebced değeri 666 yapiyor bu nedenle saklamiş olmasin sakın

 4. #6 by kaliteli web tasarım on 10/12/2015 - 20:30

  Sitenizi nette gezinirken gördüm çok beğendim teşekkür ederim

 5. #7 by Agnitum on 24/07/2016 - 10:32

  İsteyen inansın, isteyen inanmasın Zazaca muazzam sırlara bir anahtar gibi rol üstlenen bir yapısı var. Zazaca bilen Rusça İngilizce almanca Fransızca ibranice Arapça hele hele Farsça hatta Hintçe Afganca öyle bazı kelimeleri kulağa aşinalığı oluşuyordu akıl alır gibi değil.
  Burada Fethullah ismini zazaca üzerinden analiz ettiğimizde sn Akkaş’ın tespitleriyle birebir örtüşüyor, bakın nasıl mı?
  Fet-ul-lah
  zazacada Feteln veya Fetuln kelimesi kovmak manasına gelir , ki kelime ile birleştirildiğinde (zazacada da bazen fiil isimle birleştiğinde lakap gibi dil içersine yerleşir)
  ul-lah =
  Haşa Allah’ın yok sayılması veya kovulması manasına da gelir ki Zazaca dili bunu çözmede anahtar bir rol oynar.
  mesela izdivaç kelimesi Ez tu waşt “evlilik için ben seni istedim” manası taşır ve bunun gibi onlarca kelime farklı dillerden zazacaya filtrelenerek Türkçeye geçmiştir.
  Zazalara bazı yörelerde Dimli veya Dimilki deniyor , bunun nedeni Zazaların Hz Lut’un kavminden geliyor düşüncesi, Bazı hadislerde Hz Lut’un saçlarının ve kavminin erkeklerinin saçlarının arkadan sap şeklinde örülmüş olmasından dolayı Eski zaza kavmininde bir zamanlar örgülü saçlarının olmasından dolayı Mezopotamya bölgesinde Zazalara Dim(sap örgülü)manasına gelen Dimli adını vermişlerdir.
  Burada maksat ırk üstünlüğü gibi bir açıklama filan değil, bazı bilgilerin veya anahtar rol üstlenen dillerin incelenmesidir. Tüm diller içinde bunlar tesadüf olamaz.
  Fethullah gülenin Süfyan olduğunu(elinin delik olması mecazi, çevresinde talebelerin olması,çok ağlak biri olup hadiste söylenen bir gözünde bir çeşit sihir manyetizma olduğu ve ayrıca İşid liderinin ebubekir bağdadi el kureyşi isminin ise ilk defa hadiste belirtilen Ahlas fitnesinin başı olduğu ilk tespitlerim arasındadır ve bunu ilk defa 2013de fetonun Süfyan olduğunu,15.04.2014 yılında yazdığım bir blogda ilk açıklayan kişi olduğumu belirtmek isterim.

 1. M. Emin Akkaş’ın Tespitleri – 2 | Mustafa Emre
 2. M. Emin Akkaş’ın Tespitleri – 4 | Mustafa Emre
 3. M. Emin Akkaş’ın Tespitleri – 3 | Mustafa Emre
 4. Günümüzdeki Süfyan (İslamların deccalı) kim?.. M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 1 | Mustafa Emre
 5. Barla-Horasan Hattının Hikayesi yada Fetullah Gülen Aslında Kimdir? | Mustafa Emre

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: