M. Emin Akkaş’ın Tespitleri – 2

David Cohen Büyük Deccal Olabilir mi?

Hadislerdeki deccala ait bazı tanımlar şahsının özelliği değil cemaatinin veya komitesinin özellikleridir.

Tek gözlü olması:

tek göz

Deccal komitesinin en önde geleni ve sembollerinden biri, tek göz olan bir topluluk: masonlar

Parasında tek göz olan (1 Dolarlık Banknot) ABD’nin merkez bankasını oluşturan bankalar konsorsiyumu (hepsi de sermayesi Yahudilere ait bankalardır.) deccaliyetin önemli bir ayağıdır. Ayrıca Türkiye’deki bir bankanın da logosu tek gözdür.

Tuzun suda erimesi gibi erimek:

Allah’ın düşmanı olan Mesih-i Deccal, İsa Aleyhisselam’ı görünce, tuzun suda eridiği gibi erir. Hz. İsa onu terk edip bıraksa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. Lakin Allah onu bizzat İsa Aleyhisselam’ın eliyle yok edecektir. (Müslim, Kitabü’l Fiten: 34)

Erimek fiili mecazi olarak çoğunlukla toplanmış büyük miktardaki para vb. mali kaynakların yavaş yavaş azalmasını anlatmak için kullanılır. Paraların toplandığı yer de günümüzde bankalardır.

Bir örnek:

bankasya

image004

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onların hepsi Kur’an okur, ibadete çalışırlar ve ehli bid’atle de meşgul olurlar. Lakin bilmedikleri cihetten müşrik olurlar ve okumalarına ve ilimlerine bedel rızık alırlar ve dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar, kör (tek gözlü) deccalın avenesi olacaklardır.
Ravi: Hz. İbni Mes’ud (r.anhüma)

Bu hadis-i şerifi bir de bu bağlamda düşünelim.

tekgöz2

Küçük Deccalların Büyük Deccalın ileri karakolu olması:

Evet, o işi yapan ise; Küçük Deccallardır ki; Büyük Deccalın ileri karakoludur. (Bediüzzaman Said Nursi Rumuzat-ı Semaniye’den)

Küçük Deccaldan kasıt Müslümanların içinde çıkacak ve aldatmakla iş görecek şahıslardır. Küçüklükleri tahribatlarının azlığından değil etkiledikleri coğrafi alanın gayri Müslimlerde çıkacak deccallara göre daha az olmasından kinayedir.

Bu ifadeye göre gayri Müslimlerin deccalı ile Müslümanların deccalı işbirliği içinde olacaktır. Gayri Müslimlerin Deccalı yani Büyük Deccal emir ve taktik veren, Küçük Deccal yani Süfyan ise uygulayıcı pozisyonda olacaktır.

David Cohen Büyük Deccal Olabilir mi!

Bizim 2013 yılı başlarındaki ismen tespitimize göre şahıs olarak Büyük Deccal Amerikan Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı David Samuel Cohen‘dir (12 Ocak 2015 Tarihli habere göre de CIA Başkan Yardımcılığına getirildi). Komitesi veya şahsı manevisi ise Rothschild ailesinin başını çektiği Yahudi ve masonlarca kontrol edilen çeşitli kuruluşlardır.

http://www.youtube.com/watch?v=6YZ2VTRGT0c

http://www.cnnturk.com/video/dunya/abdnin-teror-ve-finanstan-sorumlu-hazine-mustesari-ankarada

Not: Aşağıdaki yazı gösteriyor ki 17–25 Aralık Operasyonu Küçük Deccal ile Büyük Deccalın müşterek bir operasyonudur.

http://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2014/12/24/bize-kim-saldirdi

Bize kim saldırdı…

Gelin bugün bir ÖNEMLİ kişi üzerinden gidip BÜYÜK istasyona ulaşmaya çalışalım!
Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde KOHEN soyadı gördüğünüzde çok önemli bir isimle karşı karşıya geldiğinizi hatırlayın hemen!
Kohen, ARAPÇA kâhin demektir!
Tevrat’a göre ise Tanrı’nın adının yakarılması görevi HARUN (Aaron) soyuna verilmiştir! Bu zincir çok önemlidir! Kohenler de bu soyun temsilcisidir!
Dini açıdan diğer bütün Yahudi gruplardan birkaç adım öndedir!
Kohen soyadı, o ismi önemli kılar! Mesela, sinagogda Tanrı’ya şükran duası yapılırken ilk olarak Kohenler çağırılır. Kohen olan kişi de gelir ve bu duayı bütün cemaat adına yapar… Kohen olan kişi bir cesetle yan yana, hatta aynı çatı altında bile duramaz. Ölüm döşeğinde olan kişinin yanına gidemez! Kendi yakını değilse bir mezarlığa bile giremez. Bu kirlenmemesi için bir önlemdir.
Ancak ve ancak tarif edilmiş olan 7 yakını ölürse cesetle temasa geçebilir. Bir Kohen’in 7 yakını ölünce mezarlıkta yol kenarına gömülür!
Kohen mezarlığa gittiği zaman diğer mezarların yanından geçmesin diye! Bu kuraldır!
Bu kadar mı?
Değil elbette!
Yahudi mezarlıklarına uzun dallı ve yapraklı ağaçlar dikilmez!

Çünkü bir Kohen bunlara temas ederse kirlenir.
İsrail’de morgların girişi, hastaneden ayrıdır! Bir Kohen hastaneye geldiğinde morga giren kişiyle temas etmemesi gerekir!
Korunması şarttır!
Kendisi veya babası yasak olan bir evlilik yaptıysa, örneğin dul bir kadınla evlendiyse, sinagogdaki şükran duasına çağrılmaz. Kohenlik babadan oğula geçer. Sinagoglarda Kohenler’in özel giysileri vardır. Bu giysiler orada saklanır. Şimdi biraz geri gidelim! Madem hep birlikte 17 ARALIK’ı konuşup tartışıyoruz! Yeri gelmişken gizli kahramanımızı hatırlamakta fayda var!
 21 Nisan 2013: ABD, Halkbank’a yaptırım istedi…
 22 Nisan 2013: Zencani, ABD’nin terör listesine girdi…
 21 Ekim 2013: İsrail, İran ve Türkiye arasında yapılan gizli ortaklık nedeniyle Halkbank’ı ABD’ye şikâyet etti…
 17 Aralık: Halkbank operasyonu yapıldı…
 20 Aralık: Amerikan Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı DAVID COHEN (KOHEN) Türkiye’ye geldi…
 21 Aralık 2013: David Cohen, İsrail’e gitti…
 23 Aralık: Zarrab’la Zencani ortaklığı, yabancı gazetelerde yer aldı.
 29 Aralık: Zencani, İran’da gözaltına alındı…
17 Aralık’tan sonra hayatımıza giren Cohen, 1985 yılında Cornell Üniversitesi’nden mezun oldu!
Üstün başarı gösteren Cohen, 1989’da ise Yale’de hukuk master’ı yaptı! Çok başarılı bir genç olan COHEN mezun olur olmaz STUART LEVEY tarafından korumaya alındı! MALİ SUÇLARLA mücadelede ne yapılması gerektiği bizzat LEVEY tarafından öğretildi! Levey daha işin başındayken kendi yerine COHEN ‘i hazırladı!
Cohen, Hazineye katılmadan önce, dünyanın en güçlü hukuk bürolarından Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LL P’de görev yaptı. Tam 11 yıl boyunca dünyanın en büyük şirketleri ile çalıştı.
1999 yılında Beyaz Saray için çalışması teklif edildi. Hazine Bakanlığı’nda işe başladı. Terörizm ve finansman konularında ABD’nin en önemli ismi haline geldi. Kara para aklama konularında da birçok çalışma yaptı.
HSBC’nin kara para aklama olaylarında tanık olarak ifade verdi.
HSBC, 1,2 milyar dolar ceza aldı.
Ancak Cohen’in tanıklığı sayesinde HSBC’nin çok büyük tazminat ödemesinin engellendiği ortaya çıktı. Miller Cassidy, Larroca & Lewin LL P’de görev yaptığı dönemlerde tüm HSBC’nin üst düzey yöneticileriyle yakın arkadaş olan Cohen’in, bu geçmişi hep gizli tutuldu.
2009 yılında Hazine Bakanlığı’nda Başkan’ın özel yardımcısı oldu.
2011 yılında da Obama tarafından ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı olarak atandı. Hiç yazılmasa da Cohen’in yolunu açan hep Stuart Levey’di!
Hazine’de müfettişlik görevine getiren kişi yine Stuart Levey oldu.
Dayanışmaları hiç bitmedi! TERÖR SUÇLARINA KARIŞAN BANKALARIN HAPİS değil de para cezasıyla kurtulmasını hazırladıkları yasa ile garanti altına aldılar! “Hapisten çıkış kartı” olarak bilinen yasa bu iki adamın eseriydi!
Levey daha sonra makas değiştirip her zaman yanında olduğu HSBC’de işe başladı! Üst katlarda tabii! Peki, Cohen ve Levey’in birlikte hazırladığı YASA en çok kimin işine yarıyordu?
Evet!
Bildiniz! HSBC’nin! İran’la ambargoya rağmen ilişki kuran bankanın Kolombiya ve Meksika’daki uyuşturucu kartellerinin parasını akladığı defalarca kanıtlandı!
Ama banka bu iki kafadar sayesinde YASAL olarak sorumlu tutulamıyor, cezayı ödeyip yoluna devam ediyordu! ÜZ MİL YARLARCA DOLAR aklayan banka arada sırada birkaç milyar dolar ceza ödeyerek ilerliyordu!
Bu kadar KİRLİ işin arasında COHEN ya da KOHEN temiz kalabiliyordu!
Peki, şimdi ABD Devleti’nin emrinde gibi görünen Cohen ile Levey kimin bankasında memurdu! ROTHSCHILD ailesinin!
İşte bu ailenin emrindeki COHEN, 17 Aralık’tan sonra HALKBANK’a girip hesaplara bakıyordu!
Boğazına kadar KİRLENMİŞ biri Türkiye’ye hesap soruyordu! KARA PARA arıyordu!
Tabii MEDYA bunları yazmadığı için de biz hep buzdağının görünen kısmı ile ilgileniyorduk!
Uyanmadığımız için de KÖR UÇUŞU yapıyorduk!
Aklımızı kullanmaya başlayıncaya kadar daha çok işimiz vardı! Bu arada Cohen, Türkiye, Rusya ve Katar gibi 10 ülkenin sorumlusuydu. Peki, saldıranlar kimdi o zaman?
Güzel soru!
İlişkiler ortada!
Bunun da cevabını siz bulun! (Ergun Diler–24 Aralık Takvim’ den)…………………………….

image011

Cohen nereye!

Amerikan Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı David Cohen, CIA Başkan Yardımcılığı’na atandı…
Obama döneminde dünyada para akışını en iyi bilen adam olarak Beyaz Saray’a çalışan Cohen’in hiçbir ajanlık deneyimi olmamasına rağmen CIA’nın ikinci adamı olması, kimileri tarafından garip karşılandı. Ancak ortada garip bir şey yoktu! Bitirme tezini Türkiye’de HALKBANK’a girerek veren COHEN çok önemli bir figürdü!
Cohen’in gelmesi ne anlama geliyordu? Bunu anlamak ve buna göre defans yapmak gerekiyordu! Cohen, bu atamayla kesinleşti ki Amerika’da Başkan’dan bile daha önemli!
Yeni düzende ABD’nin korunması ve hedef ülkelere vurulmasında BAŞROL Cohen’de!
Çünkü PARAYI bir tek o biliyor!
En iyi o takip ediyor! Durum böyle olunca da PARANIN İMPARATORLUĞUNDA gölge imparator oluveriyordu!
CIA Başkanı John O. Brennan, Cohen’in atanmasıyla ilgili olarak “Evet; Cohen bir casus olarak hiç çalışmadı. Ancak mali konulara odaklanmak ve birçok meselede hamleleri daha önceden bilmek adına bize deneyim zenginliği katacak” dedi.
Dostumun “NOT AL! VE UNUTMA” diye uyardığı Ben Rhodes ise “Cohen, Beyaz Saray’da çok önemli toplantılara katıldı.
Terörle mücadele için İran, Ukrayna, Suriye’nin mali dengeleri konusunda çok özel açıklamalar yaptı. Öngörüleri hep çıktı. O tam bir para merkezidir. Dünyadaki tüm sorunlara usta ve hızlı şekilde müdahale etmemizi sağladı…” şeklinde konuştu.
Cohen, özellikle ORTADOĞU’ya FORMAT atan biridir!
Kimin eli kimin cebinde, en iyi o bilir! Rusya ve İran’a Suudlar’ı kullanarak ekonomik yaptırım uygulanmasını isteyen ve projesini hayata geçiren odur! Terörist grupların nakit akışını sağlayan ya da bozan da odur! Obama’nın dinlediği, kulak verdiği ve istediğini eksiksiz yaptığı tek isimdir!
Beyaz Saray’daki gizli mimardır!
Sihirbaz Cohen, CIA’nın ikinci adamı Avril D. Haines’ın yerini aldı. Avril D. Haines de Beyaz Saray’da Obama’nın danışmanı olacaktı.
Haines de, Rockefeller bursu ile okuyan ve daha sonra yıllarca Rockefeller’da çalışan biriydi!
Cohen, daha CIA’da ikinci ADAM olmadan kendi arkadaşlarını OBAMA’nın etrafında biriktirmeye başladı!
Cohen, Amerikan devleti adına PARAYLA oynuyordu!
Rusya için öngördüğü petrol oyunu ve buradaki başarısı kendisini zirveye çıkardı!
Putin, 6 ayda 164 milyar dolar kaybetti! HALKBANK’a girerek başlattığı yürüyüşü onu büyük oyunların büyük oyuncusu yaptı! Hatırlayın! İsrail, Türkiye-İran arasındaki işbirliğini ispiyonladı! Zencani, ABD’nin terör listesine girdi!
HALKBANK’a operasyon yapıldı. David COHEN Türkiye’ye geldi! Arkasından İsrail’e gitti! Rapor vermek durumundaydı çünkü!
Bu ziyaretten sonra Zarrab-Zencani ortaklığı dünya medyasına düştü! Zencani bu haberlerden sonra yakayı kaptırdı, cezaevine girdi!
17 Aralık’ın büyüttüğü Cohen şimdi Beyaz Saray’daki en etkili isimdi!
Cornell’den mezun olan Cohen, YALE’de master yaptı! İsminin getirdiği manevi avantajla Stuart Levey tarafından kalkanla korundu! MALİ SUÇ konusunu bizzat Levey öğretti!
Parlak bir genç olan Cohen, DEVLETTE görev almadan önce tam 11 yıl dev şirketlerde çalıştı! Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LL P gibi… 1999’da doğrudan BEYAZ SARAY’a bağlı olarak görev aldı!
Kara para, beyaz para ne varsa hepsinde çok başarılıydı! Terör ve para yan yana geldiğinde üçüncüsü Cohen oluyordu! HSBC’nin kara para aklama olaylarında tanık olarak ifade verdi. HSBC, 1.2 milyar dolar ceza aldı.
Ancak Cohen’in tanıklığı sayesinde HSBC’nin çok büyük tazminat ödemesinin engellendiği ortaya çıktı.
Dev şirket ve bankaların KARA PARA işinden öldürücü darbe yememelerini Cohen ve Levey sağladı!
Çıkardıkları KANUNLARLA bunları koruyan isim oldular! Hem hapis yolu kapandı, hem de ağır para cezası budandı!
Levey daha sonra yolunu değiştirip HSBC’ye attı kapağı!
Nasıl olsa artık COHEN yetişmiş, cıva gibi bir gençti! HSBC’nin İran’a uygulanan ambargoyu delmesi, Meksika ve Kolombiya’daki uyuşturucu kartellerinin parasını aklaması bilinen bir ‘SIR’dı!
Şimdi ABD’nin emrinde gibi görünen Cohen ile Levey kimin bankasında memurdu! EVET!
ROTHSCHILD ailesinin!
Rothschild ailesiyle savaşan dev Amerikan petrol şirketleri olmasına rağmen, bu aile, kucağında büyüttüğü birini ABD’nin en etkili adamı yapabiliyordu!
Bizi ilgilendirmezdi!
Ne yaparsa yapsın ama bu aile Osmanlı’dan beri başımızın belasıydı!
Ortadoğu bunlar için olmazsa olmazdı! Kraliçe Elizabeth’in kocası bile bunların akrabasıydı! Durum böylesine karmaşık ve iç içeydi! Obama’nın etrafı çevrilmiş, Putin zora düşmüş, ayakta kalan Erdoğan ise mücadeleye kaldığı yerden devam ediyordu! Durum buydu! Avrupa’nın simgesi olan Rothschildler nasıl oluyordu da Amerika’da bu kadar etkili olabiliyordu!
Ya da COHEN onlardan yetiştiği halde başka bir yola mı giriyordu!
Bu sorunun cevabını yakında alacağız!
Cohen’in gelişinin Türkiye ile ilgili olup olmadığını anlayacağız!
Eğer FAİZ lobisi uzun zamandır planlayıp da yapamadığı finansal darbeye kalkışırsa ROTHSCHILDLER’i göreceğiz!
Bulacağız!
Cohen, uslu çocuk olur da sorun çıkarmazsa “AİLE bir gol yemiş!” diye düşüneceğiz!
Unutmayın! Para her kapıyı açar, ancak kilitleyemez!
Göreceğiz! (Ergun Diler–18 Ocak 2015 Takvim’ den)

 

Türkiye’deki Küçük Deccala ait gün gün eriyen ve 03.02.2015 tarihi itibari ile BDDK tarafından el konulup TMSF’ye devredilen Bank Asya’nın başına gelen inşallah önümüzdeki zaman diliminde bu defa Büyük Deccalın birlikte çalıştığı diğer bankaların da (ABD Merkez Bankasını oluşturan bankalar ve HSBC vb.) başına gelecek ve hadisi şerifin tahakkukunu tam olarak gösterecektir.

Büyük Deccalın Bazı Fiziki Özellikleri:

Deccal kıvırcık saçlı, patlak gözlü, (Câhiliye devrinde ölen) Abduluzzâ İbni Katan’a benzeyen bir gençtir.

[Muslim, Fiten 110, 116. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 59; İbni Mâce, Fiten 33.] “Deccal’in gözü cam gibi yeşildir.”

Ahmed 5/123, 124

Patlak (pörtlek) göz ne demektir? Aşağıdaki resim patlak gözlülüğe abartılı bir örnektir.

image013

Şimdi de david Cohen’in aşağıdaki resimlerine dikkatlice bakalım.

image015 image017

Hadis “Deccal kıvırcık saçlı, patlak gözlü, Abduluzzâ İbni Katan’a benzeyen bir gençtir.”, “Deccal’in gözü cam gibi yeşildir.”  diyerek çok net bir şekilde tarif etmektedir.

Hazreti İsa’nın Şam’daki Ak Minareye inmesi:

Bu rivayetten anlaşılan şimdiye kadar hep nüzul-u İsa’nın minare üzerine olacağı düşünüldü. Hâlbuki bu olayın İsa Aleyhisselam’ın nüzul edip faaliyete başlayıp Deccal ile mücadelesinde belli bir aşamaya geldiğinde bir helikopter veya benzeri bir hava aracı ile üzerinde heliport bulunan beyaz renkli yüksek bir yapının üzerine inmesi şeklinde olması akla daha yakındır. Bu helikopter ile iniş büyük ihtimalle o zamana kadar hep gizli faaliyet gösteren Hazreti İsa’nın kamuoyu önüne çıkıp kimliğinin herkesçe bilinebileceği zamanda gerçekleşecektir. Aşağıdaki resimde görülen Şam Kulesi tam olarak hadisin tanımına uygundur ve Emevi Camiine mesafesi 1000 m’dir.

image019

image021

Yahudi’nin bir ağacın veya taşın arkasına saklanması ve ağaç veya taşın arkasında bir Yahudi’nin olduğunu haber vermesi:

“Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (galip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, hemen gel de öldür onu!’ diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.” (Müslim, Fiten, 82).

Şimdi bu müteşabih hadisi şerifteki konuşan taş ve ağaç ile kastedilen neler olabilir?

Bilindiği gibi büyük firmaların veri tabanı olarak kullandığı Unix/Linux işletim sisteminin yapısı bir ağaca benzetilmiş ve en alt kısmına root yani kök denmiştir. Diğer bütün dizin ve cihazlar bu köke bağlıdır. Windows işletim sisteminde de bir kurum içindeki bilgisayarların oluşturduğu etki alanına (domain yani belli prensiplere uyan denetimli bilgisayarların oluşturduğu ağ) ağaç/tree ve ağaçların oluşturduğu daha büyük ağlara orman/forest denmiştir.

Bilgisayar ağları dışında saklama ortamları ise taşınabilir depolama araçlarıdır ki günümüzde en yaygın olanı USB FLASH Belleklerdir. Flash belleklerde verilerin saklandığı ortam bir yarı iletken olan silisyum bileşiğidir (SiO2). Silisyum ise bildiğimiz çakmak taşıdır.

Günümüzde bütün bilgiler artık şifreli veya şifresiz olarak bilgisayarlarda saklanmaktadır. Bilgisayarlar özellikle bankacılık sektörünün en önemli sayısal bilgi saklama sistemidir.

Bankalar vasıtası ile toplumları kontrol edip yönlendirenler ise Yahudiler ve onların kurduğu değişik ifsat komiteleridir. Hadiste haber verilen savaş ise muhtemelen sıcak bir savaş değil siber savaş denilen bir savaş olacak ve Müslüman ve hakiki dindar Hristiyanların oluşturduğu ittifak galip gelecektir.

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsü bu şekilde cereyan eden siber saldırıları grafik olarak gerçek zamanlı görüntüleyen bir siteden alınmıştır (http://map.ipviking.com/).

image023

İnşallah Hz İsa ve Mehdinin birlikte faaliyetleri sonucu Yahudilerin kurdukları bu sistem yıkılacak ve işledikleri suçların delilleri olan kayıtların tutulduğu bilgisayar ve depolama ortamları onların suçluluklarını ortaya koymada çok büyük bir rol oynayacaktır yani ağaç ve taş konuşmuş olacaktır. Yalnız şu anda kullanılan işletim sistemlerinden birisi (yani ağaçlardan birisi) veya özel bir algoritma ile şifrelenmiş olan veriler bu konuda deşifre edilemeyecektir.

Bilgisayar ağlarının en büyüğü ise günümüzdeki internettir. İnternete bağlanan her bilgisayar veya cihazın (mesela cep telefonu) bir mac adresi ve onunla ilişkilendirilmiş bir ip adresi vardır. Bir siber suçluyu bu bilgiyi kullanarak bulmak çok kolaydır. Bu tespitten kurtulmak için kullanılan yöntemlerden birisi vekil sunucu (proxy) üzerinden bağlanmaktır.

Bu işletim sistemi veya vekil sunucu veya şifreleme algoritması büyük ihtimalle Yahudiler tarafından geliştirilmiş olacaktır. Bu işletim sistemi veya vekil sunucu veya algoritmaya hadiste Garkad denmiştir.

Her ülke zaman zaman kendi internet güvenliğini test için siber savaş tatbikatı yapmaktadır. Şimdiye kadar birçok değişik ölçeklerde siber savaşlar olmuş ve medyada haber olarak kendine yer bulmuştur.

En doğrusunu Allah bilir…

Konu bütünlüğü açısından aşağıdakileri de MUTLAKA OKUYUN

M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 1: Günümüzde Müslümanların deccalı-süfyan kim?

M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 3: 19un sırrı

M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 4: Fetullah Gülen ve Masonik Sembolizm

M. Emin Akkaş’ın tespitleri -5: Kayıp “H”nın Sırrı Fet(h)ullah mı yoksa Fe(v)tullah mı?

Barla-Horasan Hattının Hikayesi ya da Fetullah Gülen Aslında Kimdir?

Deccal ve Süfyan

https://mustafaemreakkas.wordpress.com/2014/05/19/deccal-ve-sufyan/

dünya

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 by ekrem on 11/02/2015 - 08:03

  Mustafa Bey kardeşim,

  D.S.Cohen’in büyük deccal olmasına delilin yalnızca kıvırcık saçları,göz rengi,genç görünmesi(51 yaşında),paranın patronu olması vb. sebeplerse bu sebepler bence yetersiz ya da başka delililinz var mı varsa maddeler halinde buraya belirtebilir misiniz ? Bloğunuz çok hoş bu arada..Ekrem.

  • #2 by wuslath on 11/02/2015 - 13:36

   Aslında bu tespit deccalın özelliklerinden yola çıkarak yapılan bir tespit değildir. Dowsing (divining) ile 2013 başlarında ilk önce bu isim harf harf tespit edilmiş idi. Uzun bir zaman 24 Aralık 2014 tarihine gelinceye kadar Bu David Cohen’in kim olduğu konusunda bir fikrimiz yoktu. Ergun Diler’in “Bize kim saldırdı” yazısını okuyunca aradığımız Cohen’in hangisi olduğunu anladık. Ondan sonra hadislerdeki alametlerin de ona uyduğunu tespit ettik. Dowsing ile ilgili fikir sahibi olmak istiyorsanız şu anda gösterimde olan “Water Diviner (Son Umut)” filmini seyredin. Orada Russel Crowe’un oynadığı kişinin yeraltındaki su kaynakları ve oğullarının gömülü olduğu yeri bulmak için kullandığı metottur. Bizim kullandığımız o metodun geliştirilmiş bir şeklidir. İslami kaynaklarda bu metotun kullandığı duygunun adı kuvve-i saika olarak geçmektedir.

   • #3 by kaan on 11/02/2015 - 14:46

    Mehdi ve İsa’yı da tespit edebildiniz mi ? Edebildiyseniz kim olduklarını sormayacağım yalnızca Türkiye’deler mi,memleketleri neresi? vb. bilgi verebilir misiniz ? Ya da onlar olabilme ihtimali olan kişiler var mı? Bilgilendirir misiniz ?

    • #4 by kaan on 11/02/2015 - 14:48

     Şunu da sorayım : Bu bahsettiğiniz metodla isimlerini de bulmuşsunuzdur sanırım. Umuma açık değilse mail adresime yollayabilir misiniz ? çok mu oldum 🙂

     • #5 by kaan on 11/02/2015 - 15:23

      Ha bu arada mail adresinizi verirseniz size sizi teyid eder birşey göndereceğim,umuma açmak istemiyorum.

    • #6 by wuslath on 11/02/2015 - 15:35

     David Cohen ile ilgili tespitten önce bu metotla 2012 yılında İsa (as)’ın 2002 yılında nüzul ettiğini tespit ettik ama kimliği tespite kapalı idi. Fakat nerde bulunduğu ülke ve şehir olarak tespit edilebiliyorduk. Değişik zamanlardaki tespitlerde değişik ülkelerde bulunduğunu tespit ettik. Zaten Deccalın tespiti de İsa (as)’ın faaliyette olduğunu tespitten sonra gelişti. Acaba İsa (as)’ın öldüreceği Deccal sağ ve yaşıyormuydu? Test sonucu yaşadığını görünce bir sonraki aşama olarak kimdir ve nasıl birisidir diye baktğımızda onunla ilgili bilgilerin erişilebilir olduğunu gördük. David Cohen adına böylece ulaştık.

     • #7 by kaan on 11/02/2015 - 15:48

      İsa a.s. ABD(Chicago),Kanada(Toronto),Belçika,İzmir’de bulunmuş muydu ?

      • #8 by kaan on 11/02/2015 - 15:54

       ek olarak : Almanya(mannheim,Stuttgart civarları belki de sınır kasaba/şehirleri,pforzheim civarı)Fransa(Strasbourg),Belçika’nın güney kasaba/şehirleri(valon bölgesi) -İsa a.s. koordinatları-.

      • #9 by wuslath on 11/02/2015 - 16:05

       İsa (as) çoğunlukla Newyork ABD, bazan İngiltere, bazan Rusya, bazan Almanya, bazan İsrail’de bulunuyordu. Türkiye’de olduğuna tesadüf etmedim. Ama bizim test yaptığımız zamanların dışında gelmiş olması ihtimal dahilindedir. Aktif olarak dünya siyasetine müdahalesi olduğunu düşünüyorum. Şu anda gelişen olaylarda etkisi olması yüksek ihtimaldir. Deccalın da boş durmadığını görüyoruz. İkiz Kulelerin vurulması Charlie Hebdo olayı vb şiddet olaylarını kotarmış olması büyük ihtimaldir.

 2. #10 by kaan on 11/02/2015 - 15:58

  Mehdi için koordinatlar : Ülke içi şehirler : Ankara,Konya,Eskişehir,Kayseri,Maraş,İzmir,Antalya

  Ülke dışı : Kuzey Amerika(ABD ve Kanada doğu tarafları),Avrupa (Almanya-Fransa-Belçika).

  Mehdinin isim ve soyadında N,S,Y,R,E,A,U harflerinden var mı ?

  Teşekkürler.

  • #11 by wuslath on 11/02/2015 - 16:19

   Mehdi (as)’ı da tespit ettik. Ama insanların çoğu için çok sürpriz birisi. Adını verseler imkansız olamaz denecek birisi. Bediüzzaman’ın ifadesi ile ‘acib’ yani çok şaşırtıcı birisi. Şu anki standartlarımızın oldukça dışında. Şu an için adı zikredilse özellikle dini bilgileri iyi olanlar tarafından olmaz deyip hemen red edilecektir. Ama şu kadarını söylebilirim ki İstanbul’da bulunuyor.

   • #12 by kaan on 11/02/2015 - 16:23

    Tespit ettik derken adını soyadını yaşadığı yeri kısacası kendisini biliyorsunuz sanırım ifadelerinizden öyle görünüyor. Mail adresinizi verirseniz Size bir resim göndereceğim Wuslath Bey. Bu arada Mehdi demekki tanınan birisi..Kimbilir belki de görüyoruz biliyoruz ama farkında değiliz..

    • #13 by kaan on 11/02/2015 - 16:42

     Yaşı şöyle 20’li yaşlarda,İBB’de mi çalışıyor ? Göbekli.

 3. #14 by kaan on 11/02/2015 - 22:36

  Mustafa Bey cevaplarınız için teşekkür ederim,

  Şunları söylemek isterim müsaadenizle :

  ***Aslında bu tespit deccalın özelliklerinden yola çıkarak yapılan bir tespit değildir. Dowsing (divining) ile 2013 başlarında ilk önce bu isim harf harf tespit edilmiş idi. Uzun bir zaman 24 Aralık 2014 tarihine gelinceye kadar Bu David Cohen’in kim olduğu konusunda bir fikrimiz yoktu. Ergun Diler’in “Bize kim saldırdı” yazısını okuyunca aradığımız Cohen’in hangisi olduğunu anladık. Ondan sonra hadislerdeki alametlerin de ona uyduğunu tespit ettik. Dowsing ile ilgili fikir sahibi olmak istiyorsanız şu anda gösterimde olan “Water Diviner (Son Umut)” filmini seyredin. Orada Russel Crowe’un oynadığı kişinin yeraltındaki su kaynakları ve oğullarının gömülü olduğu yeri bulmak için kullandığı metottur. Bizim kullandığımız o metodun geliştirilmiş bir şeklidir. İslami kaynaklarda bu metotun kullandığı duygunun adı kuvve-i saika olarak geçmektedir.***

  +++—Bahsetmiş olduğunuz Dowsing yönteminin geliştirilmiş şekli nasıl bir şeye benziyor ? Özelse özür dilerim sorduğum için ama merak ettim. Ruh çağırma seanslarında fincan ya da halka gibi bir objenin içine bir takım diğer boyuttan varlıkların tesiri ile bazı harfler denk getiriliyor buna benzeyen bir yöntemmi ? Bu tesbiti yaparken nasıl bir güç Size yardım ediyor ? Yardım eden gücün %100 isabet oranı mı var ?

  ***David Cohen ile ilgili tespitten önce bu metotla 2012 yılında İsa (as)’ın 2002 yılında nüzul ettiğini tespit ettik ama kimliği tespite kapalı idi. Fakat nerde bulunduğu ülke ve şehir olarak tespit edilebiliyorduk. Değişik zamanlardaki tespitlerde değişik ülkelerde bulunduğunu tespit ettik. Zaten Deccalın tespiti de İsa (as)’ın faaliyette olduğunu tespitten sonra gelişti. Acaba İsa (as)’ın öldüreceği Deccal sağ ve yaşıyormuydu? Test sonucu yaşadığını görünce bir sonraki aşama olarak kimdir ve nasıl birisidir diye baktğımızda onunla ilgili bilgilerin erişilebilir olduğunu gördük. David Cohen adına böylece ulaştık.***

  +++—2002 yılında Hz.İsa a.s.’mın nüzulundan bahsediyorsunuz. Evet,bazı ayetlerin ebced değeri bu seneye tekabül ediyor ve bazı şahıslar o yılda nüzul olduğunu dillendiriyor. Bu nüzuldan kastınız bedenen Hz.İsa a.s’mın yeryüzüne gökyüzünden inmesi midir yoksa ruhen inmesi midir ? Eğer bedenen indiyse muhakkak kendisine ait bir kimliği adresi vb.vardır. Anne babasız olduğunu farz etsek bile nüfus bilgileri eskiye doğru taratıldığında muhakkak tuhaflık fark edilecektir. Diğer yandan eğer yalnızca ruhen indiğini farz edersek hangi bedene inmiş olduğu da muallak..Zor bir konu..Aslında şu Sizin metodunuz %100 güvenilir ve net bilgiler veriyormu önemli olan bu..Anlıyorum kimlik tespiti yapamadınız ama yer tespiti yaptınız. Peki bu nasıl oluyor ? Yani bir enerji kümelenmesini mi ya da başka bir elektromanyetik dalga frekansını mı tespit ediyorsunuz ? Isı desem tüm canlılar belirli bir ısı yayıyorlar..Karışık bir durum. Özel değilse açar mısınız ? Çok özelse mail adresime birazcıkta olsa açıklayıcı bir bilgi gönderir misiniz ? kyeroglu@gmail.com

  ***İsa (as) çoğunlukla Newyork ABD, bazan İngiltere, bazan Rusya, bazan Almanya, bazan İsrail’de bulunuyordu. Türkiye’de olduğuna tesadüf etmedim. Ama bizim test yaptığımız zamanların dışında gelmiş olması ihtimal dahilindedir. Aktif olarak dünya siyasetine müdahalesi olduğunu düşünüyorum. Şu anda gelişen olaylarda etkisi olması yüksek ihtimaldir. Deccalın da boş durmadığını görüyoruz. İkiz Kulelerin vurulması Charlie Hebdo olayı vb şiddet olaylarını kotarmış olması büyük ihtimaldir.***

  +++—Çoğunlukla Newyork ise muhtemelen Abd’de ikamet ediyor olabilir. Bunun yanında aktif olarak dünya siyasetine müdahale etmesinin mümkün olduğunu kendi kimliğini belli edercesine zannetmiyorum. Aktif olarak dünya siyasetine başka bir beden içinde müdahale etme ihtimali olabilir ancak geçmişi bilinmedik bir kişinin siyaset yapması pek mümkün değildir. Bunun yanında eğer bir kişinin bedenine girmişse bu da muhtemelen Abd’deki çok güçlü lobi başkanlarından yahut çok akıllı belki bilindik danışmanlardna birisinin bedeni olabilir.

  ***Mehdi (as)’ı da tespit ettik. Ama insanların çoğu için çok sürpriz birisi. Adını verseler imkansız olamaz denecek birisi. Bediüzzaman’ın ifadesi ile ‘acib’ yani çok şaşırtıcı birisi. Şu anki standartlarımızın oldukça dışında. Şu an için adı zikredilse özellikle dini bilgileri iyi olanlar tarafından olmaz deyip hemen red edilecektir. Ama şu kadarını söylebilirim ki İstanbul’da bulunuyor.***

  +++—Hz.Mehdi a.s’mı tespit etmenize şu yönden hayret ettim ki o çıkmadan evvel evliyaların bir çoğuna bile gizli kalacakmış. Hakkınızda bölümünü okudum,bilmiyorum belki manevî olarak büyük bir insansınız yalnız eğer dediyseniz bahsettiğiniz metodla o kişinin Mehdi a.s olduğuna %100 inanabilir miyiz ? Ayrıca Siz birebir Mehdi a.s. olduğunu belirttiğiniz şahısla irtibat kurabildiniz mi ? Hadislerdeki tanımlamalara uyuyor mu ?

  Çok soru sordum lütfen kusuruma bakmayın yalnız bu konuları yaklaşık 18 seneden beri araştırıyorum az bir süre değil ve bazı şeyleri yani yukarıda arz etttiğim mes’eleleri Zat’ı Âlînizden okuyunca şaşırdım..

  Hürmet ve muhabbetlerimle..

  Buradan yazmak istemezseniz mail adresimi yukarıda yazmıştım,mümkün ise yazarsanız memnun olurum.

  Çalışmalarınızda başarılar.

 4. #15 by wuslath on 12/02/2015 - 12:13

  Burada wuslath rumuzuyla yorumlara cevap veren babam Mehmet Emin Akkaş’tır. Saygılarımla.
  Mustafa Emre Akkaş

 5. #16 by fatih on 05/03/2015 - 08:08

  5 Mart tarihinde ntv de yorum yapan bir ekonomist resmen şöyle dedi: şayet Türkiye merkez bankası gibi düşünüp faiz lobisi ile iyi geçinmez, ışide karşı uluslar arası bir koalisyona katılmaz ve seçimler öncesi güvenlik paketinde ısrarcı olmaz ise yani uzlaşmacı olur ise Dolar düşer borsalar kar bile ettirir.
  Bunun anlamı bence David Cohen düğmeye basmış. Seçim öncesi ekonomi rakamlarından saldırıyor.

 6. #17 by ayla on 13/03/2015 - 01:36

  Mesihin kim oldugunu dusunuyorsunuz, bu tarz konularda cok arastırma yapan bi insanım en son bu siteyi gordum ve gercekten cok guzel bi site ve mantıklı acıklamalar yapıyorsunuz ama isa mesihin kim oldugunu yorumlardada soylememissiniz lutfen tahmininizi soyleyin yorumlara yazcagınızı dusunmuyorum ama en azından e mail ime atın lutfen, mesihin suan dunyada olduguna inanıyorum ama kim oldugu mechul sizde lutfen cevap yazın

  • #18 by kaan on 13/03/2015 - 22:53

   Muhterem Ayla Hanım,

   Site yazarı Hz.İsa aleyhisselam’ın 2002’den beri yeryüzünde olduğunu fakat kimliğinin saklı olduğunu burada bir yerde ifade etmişti yanlış hatırlamıyorsam..

   • #19 by Merhaba on 23/04/2015 - 22:01

    Zırva tevil götürmez. Bu tevillerin hepsi yersizdir. Peygamber efendimizin hadis-i şerifleri, bulmaca, bilmece gibi değildir. Yani (Ben Medine dersem, siz Ankara, İzmir gibi bir şehir anlayın, ben Muhammed dersem siz Haşim anlayın) cinsinden değildir. Hâşâ Resulullah efendimiz, bilmece gibi söz söylemez. Bu zırvalara kısaca cevap verelim:

    • #20 by Merhaba on 23/04/2015 - 22:03

     1- Bir hadis-i şerif meali:
     (Medine halkından olan Mehdi, Mekke’yegidecek. Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve istemediği halde onu evinden çıkarıp ona biat edecekler.) [Ebu Davud] (Burada açıkça, Medine halkından deniyor. Devamında da, Mekke’ye gidecek deniyor. Ne diye “Şehir halkından” denilip de, sonra Mekke’ye gidecek densin?)

     Hazret-i Ali’nin rivayeti de şöyledir:
     (Mehdi, Medine’de doğacaktır.) [İ. Münavi] (Medine şehrinde doğmayacak olsa, ne diye Medine’de doğacak densin? Köyde ve şehirde doğmasının ne önemi var? Yukarıdaki hadis-i şerifte de, Medine’de doğup sonra Mekke’ye gideceği açıkça bildiriliyor.)

     • #21 by Merhaba on 23/04/2015 - 22:05

      2- Bir hadis-i şerifte, Deccal’ın nasıl çıkacağı da açıkça bildiriliyor. Hazret-i Mehdi Kudüs’e intikal ettiğinde, Deccal’ın çıktığını haber alacaklar deniyor. (Kitab-ul-Burhan fi alamat-i Mehdiyyi ahir-iz-zaman)

      Bunun ateizmle ne ilgisi olabilir? Kudüs’e gittiğinde, ateizmin çıktığını mı haber alacak? Atalarımız boşuna, (Zırva tevil götürmez) dememişler.

      • #22 by Merhaba on 23/04/2015 - 22:10

       Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
       (Allahü teâlâ, kıyamet kopmadan önce, ehl-i beytimden birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle doluyken, onun zamanında adaletle dolar.) [Ebu Davud, İ. Ahmed, Tirmizi, Taberani, Ebu Nuaym, İbni Ebi Şeybe]

       Peygamber efendimiz açıkça isminin ve babasının isminin ne olacağını bildirirken, nasıl olur da, Mehdi’nin ismi, Haşim, İlyas, Adnan veya diğer dedelerinden birinin ismi olacak denebilir? Bu, açıkça hadis-i şerifi inkâr etmek değil midir?

       • #23 by Merhaba on 23/04/2015 - 22:14

        Görüldüğü gibi, bu iddia edilenlerin tamamı, dinimize aykırıdır. İmam-ı a’zam hazretleri de, bütün Ehl-i sünnet âlimleri gibi, bunları tevil etmemiş, (Yecüc ve Mecüc’ün ortaya çıkması, Güneş’in Batıdan doğması, Hazret-i İsa’nın gökten inmesi, Deccal’ın gelmesi ve diğer kıyamet alametlerinin hepsinin, hadis-i şerifte bildirildiği gibi, zamanı gelince aynen gerçekleşeceğine inanırız) buyurmuştur. (Fıkh-ı ekber)

 7. #24 by CERUTO on 19/09/2015 - 03:54

  selamunaleykum ben sayin Aktasin tüm fikirlerini ve tespitlerini cok yerinde buluyorum ve tebrik ediyorum yillardir hz mehdiyi arayan biri olarak bazi tereddutlerim var tabii

 8. #25 by MaxtorBetaMnemonic on 22/02/2016 - 23:02

  Mustafa kardeş, ben yıllardır HzMehdiyi taa ortaokul zamanlarından arar dururum , adeta binlerce olayı ve hadisi bir yapboz parçası gibi birleştirip bozarak Sonunda Hz Mehdi nin bulunduğu şehirleri tespit ettim, Medine derken Medeniyet manası bulunuyor, bu söz (Medine) Peygamberimiz zamanında en büyük şehir anlamına geldiği gibi Yesrib anlamına da geliyordu, Asırı saadet dönemi yanı Peygamberimiz dönemindeki en büyük şehir elbette Costantiniyye idi ve sahabeler o şehri almaya çok uğraştılar, Mehdi konulu hadislerde Medine denince aklımıza İstanbul gelmelidir , bu su götürmez bir gerçektir,ve artık açığa kavuşmuştur Ayrıca Mehdi ile ilgili hadislerde deniz bahsi geçer, yanı Hz Mehdi’nin deniz üzerinde kupkuru bir yoldan geçtiği bahsedilir , oysa ki Yesrib(Medine) de deniz yoktur, dolayısıyle Medine denince İstanbul anlaşılması gerekir, bu açığa kavuştuğunda göre Hz Mehdi İstanbuldadır diyebiliriz.
  bazı araştırma hadis ve ebcetlere göre Hz Mehdi horasandan Ankara ya geldiğine dair işaretler var.
  yaşının 2012 yılındaki hesaplarına göre 56 olduğunu düşünüyorum 2012 yılı benim Mehdi ve Deccal için kullandığım bir indikatör belirteç sayı, burada anlatması uzun sürer,hatta Maya takvimiyle dahi ilgisi var Hz Mehdi’nin.

  Deccal ise Adının David olduğu tespitini kendim de 2012 yıllarında tespit etmiştim, bunun yanında Özellikle D harfinin büyük bir rolü bulunuyor Deccal Dan kabilesi soyundan çıkacak Arapçada Dcl kökünden türetilmiş olan (Deccal Dan David) amerikan banknot üzerindeki Roma rakamları olan MDCCLXXVI =1776 yılını işaret etmesi ve ilk 5 rakamın MDCCL deki M nin anlamının eski hatta yeni hint avrupa dillerinde ‘Benim’ anlamı taşıdığı (ma mı mıra mu may maya mora mna mena mada mayanda mayında manada mda mıda mada=bu kelimelerin hepsi benim anlamında olup çeşitli dillerde aynı manaları vermektedir) M=BENİM DCCL=DECCAL XXVI=GORMUYORUM manası tespitini yaptığım kılı 40 yarıpta ayrı uzun bir çalışmamda mevcuttur.
  ve Bulduklarınız ile örtüşmektedir, Deccali adının Daha önce John, Jackob,Eddie,Levi,Aaron, Haris, David , Davy, Solomon olarak ön araştırmalarda tespit etmiş ve iyice meseleye focuslandıktan sonra David olduğunna kanaat getirdim…
  Deccal 2023 yılında ortaya çıkacak Allahualem
  Ardından Yecüc Mecüc belası baş gösterecek, Ardından bunların patır patır ölümlerinden 3-5 ay önce ise Güneş batıdan doğacak ki tahminin 2028 yılı Tövbe kapısı kapanacak Allahualem…

 9. #27 by wuslath on 24/02/2015 - 09:32

 10. #28 by CERUTO on 19/09/2015 - 20:16

  selamunaleykum sayin Aktas acaba mehdi uzerine olan tesbitlerinizi bizimle paylasabilirmisiniz acaba yaklasik 2006 dan beri bende hz mehdi ile ilgili yazi ve arastirmalari dikkatlice takip ediyorum lütfen bu degerli tesbitlerinizi merakla bekliyorum tabii eger yazmakta cekinneceginiz yönler olabilir mutlaka ama yinede kisada olsa rica ediyorum calismalarinizda basarilar diliyorum

 1. DECCAL VE SÜFYAN | Mustafa Emre
 2. M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 3 | Mustafa Emre
 3. M. Emin Akkaş’ın Tespitleri – 4 | Mustafa Emre
 4. M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 5 | Mustafa Emre
 5. Barla-Horasan Hattının Hikayesi yada Fetullah Gülen Aslında Kimdir? | Mustafa Emre

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: