KÜFÜR DENİZİNİN KİRLİLİĞİ

Antik dönem ve Roma uygarlıklarının çok tanrılı döneminde ahlak anlayışı şüphesiz çok zayıftı. Kadınların ve erkeklerin giyinişlerini günümüze kadar gelen tarihi kalıntılardan, heykellerden anlayabilirsiniz. Antik dönemin putperestliği erkek ve kadınlarda olgun bir ahlakı geliştirmemiştir.  Lut (AS) kavmi gibi eşcinsel ilişkiler (ki ünlü filozoflar hem fiilen hem de fikren bu işin içindedir) hayvanlarla ilişkiler (Datça’daki antik dönem kalıntılarından anlaşılacağı gibi) oldukça yaygındı. Sapık bir toplum yapısı mevcuttu. (istisna kavimleri saymazsak)

İseviliğin yayılmasından sonra biraz düzelen batı medeniyeti orta çağda yeniden bir gerileme yaşamıştır. Bunda eski pagan inanışlarını bırakamama eğilimi ve tevhid ilkesinden şaşırmaya uğramaları en büyük etmen olarak görülür.

Orta çağ Avrupa’sında ruhban sınıfı tam bir tesettür halinde yaşarken ve evlenmezken, ruhban olmayan sınıfta tam bir zina yaygınlığı vardı. Her iki halde de aşırılık vardı. Oysa Allah (CC) evlenmeyi helal kılmıştır, zinayı ise haram.

Dengeyi kaçıran Avrupa, Ortaçağ karanlığında 1789 tarihine kadar uzanan süreçte sürekli bir arayış içerisine girdi. Bu arayış genellikle maddi konularda oluyordu. Sömürgecilik başladı. Amerika keşfedildi. Yeni ticaret yolları ve sömürülebilecek kavimler bulundu.

Hayata tamamen maddi gözlükle bakan Avrupa sömürgeciliğin de etkisi ile büyük gelir elde etti. İspanya ve Portekiz ile birlikte İngiltere sömürge yarışına girdiler.

Kendi milletine bile insan olarak davranmayan ve maddiyatı ön plana çıkaran Avrupa’da insan eti ticareti dâhil olmak üzere her türlü ticari kazanç kapısı denendi. Madenler arandı. Mevcut geliri artırmak için makineler icat edildi. Sanayi devrimi, Rönesans derken teknik alanda büyük ilerlemeler kaydedildi.

Fakat hep aynı şey eksikti. Allah’ın (CC) varlığını ve birliğini tasdik. Kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa’yı bilmediler, göremediler. Bu hususta bakın Bediüzzaman ne diyor: “Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvali hakkında ihtilâfları olduğu zaman, yakın olanın sözü muteberdir. Binaenaleyh, Avrupa filozofları, maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolayı iman, İslâm ve Kur’ân’ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü, yakından hakaik-i İslâmiyeye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm; nefsülemir de benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh, şimşek, buhar gibi fennî meseleleri keşfeden filozoflar, hakkın esrarını, Kur’ân nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise kalb ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalblerinde can kalmamıştır. Gaflet, o kalbleri tabiat bataklığında çürütmüştür.” (Mesnevi-i Nuriye)

Avrupalılar Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi ağır yıkımların ardından küfür saltanatlarını kurdular. Fikri alanlarda büyük değişimler yaşandı. Kapitalizm, Kominizim, Liberalizm, Faşizm gibi akımlar bütün dünyayı karıştırdı.

Bahsi geçen yıllar tam bir zulüm dönemi oldu. Kan aktı. Bozguncular emellerine ulaşmak için her türlü fiiliyatı meşru gördüler.

Zulümle kurulan medeniyetleri bugün hala sancılı. Uyuşturucu, fuhuş, içki, kumar hasletleri diz boyu. Maddiyatı tam lakin mutluluğu olmayan bir toplum. Şüphesiz kalpler, birliği yerlerde ve göklerde bulunan ayetlerin işaret ettiği Allah’ı (CC) anmakla mutmain olur.

Tatminsiz, şuursuz ve şükürsüz Amerika bu medeniyetin bir ürünüdür. Özgürlükleri Oscar törenlerinde çıplak boy göstermek, film yapımlarında şehveti ön plana çıkarmak, porno sektörünü desteklemek vs….

Kendi bozukluklarını küreselleşme adına Doğu toplumlarına da dayatmak birincil görevleri oldu. Çünkü sömürünün en kolay yolu budur. Fazla ahlakî değerleri olmayan, sömürülürken asilik yapmayacak, yapamayacak bir toplum. Milletleri köleleştirme düzen.

Batının temelinde zaten var olan ve bütün dünyaya nükseden kötülüklerin derinliğine inme basiretini gösterdiğimizde yani araştırıp analiz ettiğimizde bir takım kötü niyetli yapılanmalarla karşılaşırız.

Bu yapılanmaların başlıcası masonluktur. Masonluk hakkında söylenegelen pek çok şey var. Bizim analizlerimize göre zengin iş adamlarının tek bir hedef çerçevesinde bir araya gelerek, belli ritüelleri gerçekleştirip tarikat teşkil etmelerine deniyor. Hedef belli. Zenginliği kolay sağlayacak her türlü yolu mubah sayıp küfürlerini yeryüzüne yaymak. Siyonizm gibi akımlarla işbirliği yapmak veya onlara hizmet etmek.

Düşüncesi bile iğrenç olan eşcinsellik, haksız para kazancı, köleleştirme, tekelleşme gibi durumların bolca görüleceği masonluk kendi içinde çok enteresan bir yapılanmaya sahip. Gizli bir örgüt havası var. İşlerini münafıkane götürürler. Kardeşlikleri küfürde birlikten başka bir şey değildir. İnsanlık ayıplarının nerdeyse tamamı bu örgütün üyeleri tarafından yapılır. Her taşın altından çıkarlar.

Hizmet ettikleri Siyonist İsrail, vitrine çıkan yüzüdür. Mazlumu oynayan ama zalimlerden olan Yahudi Siyonistler güya vaat edilmiş topraklarını elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Filistin’de yaptıkları malumunuzdur. Filistin bölgesindeki TV kanallarında bedava porno yayınlar yaptırtan, böylece dejenere ettiği topluma tahakküm kurmak, belki de yok etmek niyetinde olan İsrail; Ortadoğu’nun en müfsid kavmi olarak bir çıban gibi durmaktadır. Terörün kol gezdiği coğrafyanın, içinden çıkılmaz sorunlara gark olmasının müsebbibidir.

Küfür denizinin tuzu Siyonizm, arkasındaki masonluk ve en temelinde yarım akılla batı medeniyeti; neticeleri itibariyle ağlayan, mutsuz, ölen, kanayan, kırılan, ateşe giden, yıkılan toplumlar oluşturmuştur.

Kürtaj yaparak çocuk katilliğine, eş cinselliği yayarak Lut aleyhisselamın kavminin kötü işlerine, uyuşturucu kullanarak intihara gark olan Batı, içine düştüğü kötü durumdan ancak İslam’a celbederek kurtulabilir.

Reklamlar

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. Yorum bırakın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: