Günümüzdeki Süfyan (İslamların deccalı) kim?.. M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 1

Bu soruya “işte şu” demek şüphesiz büyük bir yükümlülük getirecek. Ancak hadis-i şerifte zikredilen konumsal (spatial) işaretlerin gösterdiği bir kişi var.

Delil 1: Bediüzzaman Hz.lerinin “İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek” . (http://www.erisale.com/#content.tr.4.732) hadisine risalesinde yer vermesi ve Şualar isimli eseri Barla’da yazarken bunu dile getirip yön tayin etmesi. Hemen Google Earth programını açın ve Barla merkeze bir nokta, pic02 Horasan merkeze bir nokta koyun.pic03 Horasan’a varmadan hemen önce çizilen çizginin Fetullah Gülen’in köydeki evinin üstünden geçtiğini göreceksiniz. pic05 pic01 Niçin Barla’dan Erzurum-Horasan’a bir hat çizildi: Hadis-i şerif irad edildiği vakitte Dünyada Horasan adı ile anılan sadece İran’ın doğusundaki Horasan Bölgesi vardı. Bu bölgeden eskiden beri bir deccal çıkması beklenmiş ancak böyle birisi çıkmayınca bu hadis-i şerif te’vil edilerek Resullah (sav) zamanında bu bölgede Türkler yaşadığı için Türkler içinde çıkacaktır şeklinde anlaşılmıştır. Ancak günümüzde Türkiye’de de bir Horasan vardır. Ancak bu Horasan Resulullah’ın yaşadığı bölgeye nisbetle şarkta (doğu) değil  kuzeydedir. Şu halde bu yön referansı kendisine göre değil Süfyan çıktığında ona nisbetle batıda olacak bir zata göre olmalıdır. Günümüzde bu zat, onlarca yabancı  dile tercüme edilmiş ve asrımızın en önemli kur’an tefsirlerinden biri olan Risale-i Nur Külliyatının müellifi olan Bediüzzaman Said Nursi’dir. Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatının te’lifi esnasında hep Anadolunun batısında bulunmuştur. Özellikle 4 büyük ana eserinin te’lif yeri Isparta’nın Barla Nahiyesidir. Şu halde Doğuya Horasan’a bakmak için en uygun yer Barla’dır. Doğuya Horasan’a bakmak için doğru yerin Barla olduğu, buradan Horasan’a çizilen bir çizginin Süfyan’ın hem ilini hem ilçesini hem de köyünü üstelik köydeki evine varıncaya kadar göstermesi ile sabit olmuştur. pic04

Bu konumsal tespitin hikayesini de mutlaka okuyun:barla-horasan-hattinin-hikayesi-yada-fetullah-gulen-aslinda-kimdir?

Delil 2: Ramuz-el Ehadis 97/7 Deccal şarktan, Horasan’dan çıkar. Ve ona “kalkan yüzlüler” tabi olur. Ravi: Hz. Ebû Bekir (r.a.) (http://www.hikem.net/download/ramuz%20el-ehadis/re0/re097.htm) Polis teşkilatından bir grubun bu zata biat etmiş olması… Ramuz-el Ehadis 97/7’de ki Deccal şarktan, Horasan’dan çıkar. Ve ona “kalkan yüzlüler” tabi olur. Buradaki kalkan yüzlüler ile ne anlaşılması gerektiğini aşağıdaki resme bakarak rahatlıkla bulabiliriz. polis

Bu resim polis ile ilgili bir haber yapıldığında basın tarafından sıklıkla kullanılan bir resimdir. Hadis bu zatın en büyük yapılanmayı gerçekleştirdiği ve darbe teşebbüsünde desteğini aldığı Emniyet’i anlatmak için mucizevi bir şekilde yüzlerindeki kalkanlarına vurgu yaparak zikretmiştir.

Delil 3: “Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar.” (http://www.erisale.com/#content.tr.4.717) Alim olması ve dinler arası diyalog sürecine 1995 yılından itibaren destek verme sırasında sarf-ı nazar edilen sözler – yani delalete düşme durumu. Kadir Mısıroğlu’nun 1995 deki videosunu seyredin!

Delil 4: Kendisi gibi Türkiye’nin gidişatına yön veren tarihi bir kişiliğin 19 istidracını (kimine göre mucize) devam ettirmesi.

1938=102×19 Doğum tarihi
1957=103×19 Risale-Nur Camiasına giriş tarihi
1976=104×19 Hareketini başlattığı İzmir’e tayin tarihi
1995=105×19 Cebrail parti kursa desteklemem dediği ve Nihal Atsız Türk Dünyası Hizmet Ödülünü aldığı yıl
2014=106×19 Hükümete karşı açıktan taarruz başlattığı ve aynı zamanda hadis-i şeriflere göre mahiyetinin farkına varıldığı tarih.

1881+1900+1919+1938+1957+1976+1995+2014=15580 Bu önemli tarihleri toplayın : 15580 yapar. Bu rakamların toplamı yine 1+5+5+8+0=19 yapar. Bu da sağlaması olsun. Not: İlginçtirki 5. Şua’nın son tebyiz tarihi 1938’dir, bu tarih aynı zamanda Fetullah Gülen’in gerçek doğum tarihidir.

Delil 5: Hadis-i Şerif’te: İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onların hepsi Kur’an okur, ibadete çalışırlar ve ehli bid’atle de meşgul olurlar. Lakin bilmedikleri cihetten müşrik olurlar ve okumalarına ve ilimlerine bedel rızık alırlar ve dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar, kör deccalin avanesi olacaklardır. Ravi: Hz. İbni Mes’ud (r.anh)

Bu hadis-i şerife bakıyorum, Türkiye’de bir cemaati ele alıyorum ki – Kur’an okuyorlar, ibadete çalışıyorlar, ehl-i bidati de hakka davet etmeye çalışıyorlar ama bilmedikleri bir cihetten, mesela hocalarına aşırı kutsallık vererek “din adamlarını Rabb edinmeyin” düsturundan uzaklaşıyorlar. Ayrıca bu grup, dershane ve özel okullarında okuttukları ilimlerinden para kazanıyor. Topladıkları paralarla da ….. neyse sonuçta kesinlikle kendini hep haklı gören kör bir yapı oluşuyor…

Delil 6: Deccal isminin üzerlerinde muazzam bir şekilde tecelli etmesi, fitnesinin büyüklüğü.

Nitekim: Bu zatın aldatıcılığı (deccaliyeti/süfyaniyeti) şimdiye kadar çıkmış olanların hepsinden aşağıdaki beklenmezlik sebeplerinden dolayı daha fazladır. …

 • En beklenmedik bir zamanda: Özellikle Risale-i Nur talebeleri açısından son aldatıcı/süfyan çıkmış olduğuna inanılmakta idi. Şu anda o aldatıcının/süfyanın ideolojisinin/mesleğinin takipçileri ve komitesi ifsad ve zındıka faaliyetini sürdürmekte diye düşünülmektedir. Yeni müstakil bir deccal/süfyan olabileceği beklenmemekte idi.
 • En Beklenmedik bir kişi olarak: Çoçukluğundan beri Kur’an, hadis ve İslami hizmetlerle meşgul olan bir kişi olarak bilinmesi dolayısı ile aldatıcılığı (deccaliyeti/süfyaniyeti) konusunda insanların çoğunluğu açısından beklenebilecek en son kişidir.
 • En beklenmedik bir yerde: Risale-i Nur camiası gibi birinci amacı süfyaniyet ve dinsizliğin her türlüsüne karşı manevi cihad veren bir topluluk içinden ayrılarak çıkmıştır. İnsanların çoğu bu zatın başında olduğu hareketi nurculuğun bir türü olarak görmektedir. Bu da son derece beklenmedik bir durumdur.
 • En beklenmedik şekilde: Görünürde insanlara iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan, İslamı dünyanın dört yanına yaymaya çalışan kendine hizmet hareketi diyen ve en nihayetinde İslami hüviyeti ile bilinen bir başbakana öldürücü darbeyi indirmekte iken bunu yolsuzlukla mücadele havasında gösteren bir hareketin başı olarak ortaya çıkmıştır.

SONUÇ:

Büyük bir alim olan ve Horasan tarafındaki Korucuk Köyünde doğan Fetullah Gülen’in sadece yaptığı eylemlere göre değil aynı zamanda hadislerdeki konumsal (spatial) bilgilere göre de bir deccal/süfyan olduğu hadis-i şerifte tarif edildiği gibi Barla-Horasan arasında çizilen bir çizginin bu zatın köyünün, ilçesinin ve ilinin merkezlerini çok büyük bir kesinlikle kesmesiyle sabit olmuş gibidir. Her şeyi hakkıyla bilen ve kuşatan Allah’tır….

Önemli bir not:

İfadelerimdeki kesinlik istatistikteki olasılık hesabından kaynaklanıyor. Malum bir paranın 3 defa üst üste yazı gelme ihtimali 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8 dir.

Aynı olasılık hesabını yaptığımızda; 1011 km’lik Barla Horasan hattının (~1000km) tesadüfi olarak Fetullah Gülen’in bölgesini , ilini, ilçesini, köyünü, köydeki evini kesmesi ve doğum tarihini yıl-ay-gün olarak gösteriyor olma olasılıkları kabaca:
Barla-Horasan   1/1000
Bölgesi  1/7
İli  1/81
İlçesi  1/20
Köy  1/56
Hane  1/70
Doğum Yılı  1/2000
Doğum Ayı  1/12
Doğum Günü  1/30
1/1000 x 1/7 x x 1/81 x 1/20 x 1/56 x 1/70 x 1/2000 x 1/12 x 1/30=1/(3.12^17) yapar. Bu rakam o kadar küçüktür ki istatistiki olarak sıfır kabul edilir. Yani hadis-i şerifin muhatabı Fetullah Gülen’dir dediğimizde bu hükmün yanlış olma ihtimali sıfırdır. Ama bu tevafuku başka bir şeye mesela Fetullah Gülen’in mehdiliğine veya mesihiyetine de hamledebilirsiniz. O başka. Kendini kandırmak için isteyen o şekilde inanmaya devam edebilir. Ancak unutulmaması gerekir ki bu tespitin hareket noktası süfyanı anlatan hadis-i şeriftir.

Başka bir hadis-i şerif için benzer konumsal tespit örneği için tıklayın.

MUTLAKA BUNLARI DA OKUYUN:

Barla-Horasan Hattının Hikayesi ya da Fetullah Gülen Aslında Kimdir?
Büyük Deccal Olabilir mi? – M. Emin Akkaş’ın Tespitleri – 2
On Dokuzun Sırrı ve Komplocular – M. Emin Akkaş’ın Tespitleri – 3
Fetullah Gülen ve Masonik Sembolizm – M. Emin Akkaş’ın Tespitleri – 4
Kayıp “H”nın Sırrı Fet(h)ullah mı yoksa Fe(v)tullah mı? – M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 5

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 by Ahmed on 26/02/2015 - 13:44

  Oysa onlar sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a süfyan diyorlar
  http://www.timeturk.com/m/haber.asp?id=922534

  • #2 by Ta kendisi on 22/03/2015 - 20:25

   Sayın dimi? Onu sevenler sayınlada kalmıyor ona Allah ın sıfatlarıylada sözüm ona iltifat ediyorlar. Peygamberin yaptığı hatayı biz yapmıcaz diyorlar. Gerçekler can sıkıyor tabi. Sen en iyisi okuma. Seni sayın la sayınmaya devam et.

 2. #3 by Horasan hadisin gercek mahiyeti..... on 16/04/2015 - 03:09

  Risaleye göre horasan hadisi……

  Risale-i Nur 5. sua’dan alinti (5. SUA- üc kücük mesle)
  ———————–
  Üçüncü Hâdise: Bir rivayette “İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek” denilmiş. لاَيَعْلَمُالْغَيْبَاِلاَّاللّهُ Bunun bir tevili şudur ki: Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslâmiyet’in en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu’yu vatan yapmadığından, o zamandaki meskenini zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder.

  ————————-
  Horasan hadisi RISALE-i Nur’a göre sadece islam deccalinin türk milletinden cikacagina isaret…..

  Yani Üstad hz. Sunu demek istiyor Peygamber Efendimiz (sav) HORASAN demis, yani yukarida belirtildigi gibi daha rasid halifeler dönemi; emeviler; abbasiler; endülüs yasanacak ve türk henüz dünya capinda yoklar taaa selcukludan tutup osmanliya kadar süren sürecte yukarida belirtildigi gibi Üstad hz. Horasandan anadoluya göc edecekler, anadoluyu mesken edecekler; aradan 14 asir gececek ve ISLAM DECCALI TÜRKLER ICINDEN CIKACAK…. Yani kisaca burada RISALE-i NUR’a göre ERZURUM, IZMIR, ANKARA, ISTANBUL MEVZUBAHIS DEGIL…. ÖNEMLI OLAN TÜRKLERIN ICINDEN CIKMASI…..

  EY KARDESIM EGER RISALE-i NUR TALEBESISYSEN SEN SU AN ILMEN MAGLUB OLDUN VE YUKARIDAKI YAZILARIN FANTASTIK HESAPLARIN TUTMADI…. CÜNKÜ FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDI BELKI ERZURUMDA DOGMUSTUR AMA ONUN ZUHURU IZMIRDE GERCEKLESTI BUNU HERKES BILIR. ÖRNEK: AZIZ MAHMUD HÜDAYI HZ. ANKARADA DOGMUSTUR AMA O BURSADA HÜDAYI VE MÜRSIDI KAMIL OLMUSTUR!!! Yani Fethullah Gülen Hocaefendi Erzurumlu olabilir ama madem onun zuhurunu konusuluyor o IZMIRDE ZUHUR ETTI, ONUN CEMAATI IZMIR VE ETRAFINDA ZUHUR ETTI! Onun CEMAATI EGEDE ZuHUR ETTI. O 160 ülkeyi asan hizmeti IZMIRDEN FILIZLENDI! Yani bölgesel olarak şarkdan uzak hemde cooooook uzak….

 3. #5 by mehmet on 22/05/2015 - 14:41

  süfyan kim bilemem ama ülkeyi yöneten kişinin olacağı kesin hadisler onu işaret ediyor gülen ülke yönetmiyor.süfyan bu ülkeye başbakan olacak kişidir geldimi gelmedimi onu bilemem.

 4. #6 by Serkan Karabatum on 23/05/2015 - 20:00

  Evet ama bu süfyan değil.Süfyan dahada aldatıcıdır daha şiddetlidir ve onu bu zamanın alimleri bile anlamakta tereddüt edecekler oysaki zaten bu sulugöz fetoya kimse inanmadı kendi taifesi dışında ,asıl süfyan böyle bir aldatıcının yanında kendini haklı gösterecek ve bu etrafındakilerin kendisine kesin bir şekilde bidatını sağlayacaktır.Süfyan bu haldeki müslümanları kolayca deccale teslim edecektir (Allah muhafaza buyursun)ki bundan sonra bir gurup (Fırka i Naciyye) ondan korunmuş kişilerle birlikte Hz. Mehdi zuhur edecektir.
  Delillerde vardır.

 5. #7 by isamic state on 13/11/2015 - 03:14

  Selamin aleykum hocam yazi guzel fena degilde bu adamin alninda kefere yazmiyor arti sol gozude kor degil ?

 6. #9 by Abdulkerim Can on 08/03/2016 - 12:35

  Sufyani İslam kaynakları ile yorumlandığında Suriye’de çıktığı görülmektedir. Iran, Rus, Esad ve Hizbullah ittifakıdır http://sahipkiran.org/2016/02/17/suriye-ic-savasi-ve-sufyani/

 7. #10 by Sahin aydemir on 22/07/2016 - 12:52

  Süfyaniyetin dördüncü rüknü olması daha muhtemel, çünkü Süfyan’üddeccal malum M. Kemal

  • #11 by wuslath on 22/07/2016 - 13:51

   Sırr -ı İnna A’tayna’yı bulup okuyun. Orada net bir şekilde Bediüzzaman kendi zamanındakilerin hepsinin küçük deccaller olduğunu ve asıl büyük deccalin yüzün diğer başında geleceğini yazıyor. Bunu yazdığında sene 1926. “yüzün bu başında küçük deccaller ve yüzün diğer başında (yani 2000’li yıllara denk gelen yıllarda) büyük deccale işaret vardır” diyor. Kendi zamanındakiler için çoğul olarak “deccaller” ifadesini kullanırken yüzün sonundaki için tekil ifade kullanıyor. Hazret -i Ali kasidesinde “Hurufi arabi acemiye (latin alfabesine) döndürüldüğünde deccali bekleyin” ifadesinden sonra ise onu yapan küçük deccallerdir diyor. İnşaallah bunu ayrı yazı yapmayı düşünüyorum.

 8. #12 by hüseyin on 02/08/2016 - 18:53

  sayın mustafa akkaş bey bugün tarih 02/08/2016 yani darbe girişiminden yaklaşık 18 gün sonra darbe girişimi 15 temmuz 2016 sen bu yazıyı tahminimce 2014 yılında yazmışsın bu darbe girişimi de bu yazdıklarının ispatıdır. selam ve dua ile h.demir

  • #13 by elif su on 06/08/2016 - 23:56

   Bugün tarih ağustos 2016…darbeden kısa bir süre sonra…aklima acaba feto deccal olabilir mi diye bir soru dustu ve yazinizla karşılaştım,eyvallah diyorum,feto ya sufyandir ya deccal bunu göreceğiz zamanla,en doğruyu Allah bilir ama şu anda tarih buna işaret ediyor!

 1. DECCAL VE SÜFYAN | Mustafa Emre
 2. M. Emin AKKAŞ’ın Tespitleri 2 | Mustafa Emre
 3. M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 3 | Mustafa Emre
 4. M. Emin Akkaş’ın Tespitleri – 4 | Mustafa Emre
 5. M. Emin Akkaş’ın tespitleri – 5 | Mustafa Emre
 6. Barla-Horasan Hattının Hikayesi yada Fetullah Gülen Aslında Kimdir? | Mustafa Emre
 7. Diyn Dağı | Mustafa Emre

wuslath için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: